Hjälp med SOSFS 2011:9 ledningssystem

av | 20 December, 2020

Om det är så att ert företag har behov av hjälp med SOSFS 2011:9 ledningssystem så kan ni vända er till Ampiro. De kan det mesta som har med SOSFS 2011:9 ledningssystem att göra, samt att de även erbjuder certifieringar inom andra ledningssystem. Detta företag har en unik kompetens samt anpassat systemstöd genom Asys för att hjälpa er verksamhet att efterleva kraven i SOSFS 2011:9. De har både erfarenheten och kunskaperna som behövs för att kunna hjälpa er med detta. Vad innebär då detta med SOSFS 2011:9? Jo det är en föreskrift som är utgiven av Socialstyrelsen och berör verksamheter inom vård- och omsorg, de som bedriver socialtjänst eller verksamheter enligt LSS.

Ledningssystem och SOSFS 2011:9

Olika ledningssystem ställer olika krav. Precis som med ISO 9001 så ställer SOSFS 2011:9 krav på att verksamhetsutövaren ska införa, underhålla och ständigt utveckla ett processorienterat arbetssätt för sitt kvalitetsarbete. Ni kan få hjälp med detta via Ampiro. De har arbetat med ledningssystem inom vården i många år. Ni kan även välja att använda er av ledningssystemsstöd Asys. I det systemet kan ni samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Det är ett komplett ledningssystem utifrån kvalitetssäkrade arbetssätt. Utöver detta så har Ampiro även andra tjänster som de erbjuder.  De är en helhetsleverantör inom verksamhetsstyrning och ledningssystem. De kan även hjälpa er med bemanning som har kompetens inom verksamhetsstyrning och ledningssystem. Om ni vill veta mer om deras olika tjänster eller vad de kan göra för er. Besök då deras hemsida eller kontakta dem så kan de berätta mera.